Breakfast at the Exhibitionist Hotel
We are offering amazing Continental Breakfast only in our restaurant Served daily 7am-10.30am
 
Bar & Lounge at the Exhibitionist Hotel
Our Bar & Lounge with its sophisticated cocktail and Italian inspired snacks, which is open daily from 3pm-11pm, is the perfect spot to start your evening in the city of London. 
 
Amazing South Kensington Location
We would also like to mention that the location of the Hotel in South Kensington has one of the highest density of eateries at the door step of our Hotel. We would be delighted to help you with local recommendations and assist you with bookings.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

8-10 Queensberry Place,
South Kensington,
London,
United Kingdom
VAT Nr 365202811

Điện Thoại

+44 20 7915 0000

Email

reception@theexhibitionisthotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 20 7915 0000

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách